2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

განმარტებითი ბარათი 2022

პრიორიტეტების დოკუმენტი 14.11.2021

პროგრამული ბიუჯეტი 14.11.2021

დანართი-1.-პროგრამული-ბიუჯეტის-დანართი

დანართი-2.-კაპიტალური-ბიუჯეტი-2022-წლის

დანართი-3.-ააიპების-2022-წლის-ბიუჯეტი

Skip to content