საჯარო ინფორმაციის რეესტრი – საკრებულო

საჯარო ინფორმაციის მომთხოვნი ორგანიზაცია/პირიწერილის Nინფორმაციის შემოსვლის თარიღიანოტაციაინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი
საზოგადოებრივი განვითარების აკადემიაN05202425.01.20242023 წლის მეოთხე კვარტლის, საკრებულოს მთავარი და კომისიების სხდომათა ოქმებიდავით ჯინჭარაძე
საზოგადოებრივი განვითარების აკადემიაN10202429.01.20242023 წლის მეოთხე კვარტალის შესახებ საჯარო ინფორმაციადავით ჯინჭარაძე
საზოგადოებრივი განვითარების აკადემიაN01502402.02.2024საკრებულოს წევრთა ინიციატივების რაოდენობა 2023 წლის მეოთხე კვარტალშიდავით ჯინჭარაძე
,,საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო'' ბათუმის ოფისის კოორდინატორიN03/ბ-02628.02.2024საკრებულოს ზოგადი საქმიანობის შესახებ დეტალური ინფორმაციადავით ჯინჭარაძე
Skip to content