საკრებულოს თავმჯდომარე

დავით მჭედლიშვილი

დავით მჭედლიშვილი

დაბადების თარიღი: 27. 05. 1963წ.

მისამართი: ქ.ქობულეთი. რუსთაველისქ.#162ა  ბ.7

ტელეფონი: +995 (577) 507979; +995 (426) 267200 (სამს).

E-mail: mtchedlishvilid@gmail.com

Fax: +995 (426)267200(სამს).

ეროვნება: ქართველი

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

სამუშაო გამოცდილება:

 • 1995 წლიდან -2017 წლამდე სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ახალი ტალღა”-ს დირექტორი.
 • 2008 წლიდან- დღემდე ქართულ-ესტონური პროექტის კოორდინატორი.
 • 2011 წლიდან – დღემდე ცესკოს აკადემიის ლიდერი.
 • 2013-2014 წწ. აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი. ტურიზმისა და კურორტების მართვის მრჩეველთა საბჭოს წევრი განათლების მიმართულებით.
 • 2013-2014 წწ. სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. პროფესიული განათლების ავტორიზაციის საბჭოს წევრი
 • 2011-2012 წწ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროფესიული განათლების ეროვნული საბჭოს წევრი.
 • 1984-93 წწ. ქობულეთის რ-ნ სოფ.წყავროკას საშუალოსკოლა: პედაგოგი, დირექტორის მოადგილე, დირექტორი
 • 1993-95წწ. ქ.ბათუმის საქველმოქმედო ასოციაცია ,,მანდილი”- ტურიზმის განყოფილების უფროსი.
 • 1998-2003 წწ. აჭარის ა.რ. ქობულეთის ადგილობრივი თვითმმართველობის დეპუტატი 2-ჯერ.
 • განათლება: 1980-1984წწ. ქ.ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი. ფიზიკისა და მათემატიკის ფაკულტეტი.

სერთიფიკატები:

 • 2017. ევროკავშირის „დასაქმებისა და პროფესიული განათლების რეფორმების ტექნიკური დახმარების პროექტი. ტრენინგი კარიერის დაგეგმვა.
 • 2016. INNOVE. ESTONIAN DEVELOPMENT COOPERATION.Participated in seminar ,,From Average to Excellent”
 • 2016. International Center for Caucasus Tourism. ტრენინგი თემაზე: ,,სოფლად სტუმართმოყვარეობის ევროპული და ქართული სტანდარტები“ და მიენიჭა საოჯახო სასტუმროს მენეჯერის წოდება.
 • 2015. INNOVE. ESTONIAN DEVELOPMENT COOPERATION.For commitment and excellent contribution to the Georgian-Estonian projects in vocational education and great efforts in developing long lasting partnership.
 • 2015. ქობულეთის მუნიციპალიტეტი. მადლობის სიგელი, ინოვაციური პროექტებისათვის და წლის მანძილზე წარმატებული საქმიანობისათვის.
 • 2015. საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაცია. სემინარი თემაზე: ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლებისა და მასთან დაკავშირებული ხარჯების გამოანგარიშება მოგების გადასახადის გაანგარიშების მიზნებისათვის“.
 • 2014. EFQM. Journey to Excellent Training.
 • 2014. სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. მადლობა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოში საქმიანობითგანათლების ხარისხის განვითარებაში შეტანილი წვლილის, გამოჩენილი პრინციპულობისა და პროფესიონალიზმისათვის.
 • 2014. აჭარის არ დასაქმების სააგენტო. სიგელი საუკეთესო პარტნიორობისათვის.
 • 2014. INNOVE. ESTONIAN DEVELOPMENT COOPERATION. 2ndseminar of training cycle ,,Curriculum development”.
 • 2013. საპატიო სიგელი. პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის აჭარის რესპუბლუკური საბჭო.
 • 2013. INNOVE. ESTONIAN DEVELOPMENT COOPERATION. CERTIFICATE OF HONOUR for commitment and excellent contribution to the Georgian-Estonian project and great efforts in developing longlasting friendship between partners in Georgia and Estonia.
 • 2012. მადლობის წერილი.იდა-ვირუმას პროცესიული სწავლების ცენტრი. ესტონეთი.
 • 2012. NARVA VOCATIONAL TRAINING CENTRE. CERTIFICATE. Estonian education curricula of disciplines, Students internships organizing, Qualification requirements for teachers, Modern teaching equipment and working environment, Developing Georgian Vocational Education teaching program based on Estonian programm by the EU standarts, Visiting Estonian vocational schoolls and centres.
 • 2011. INNOVE. ESTONIAN DEVELOPMENT COOPERATION. QUALITY MANAGEMENT TRAINING. 16 Academic hours.
 • 2011. INNOVE. ESTONIAN DEVELOPMENT COOPERATION. QUALITY MANAGEMENT TRAINING. 8 Academic hours.
 • 2011. INNOVE . ESTONIAN DEVELOPMENT COOPERATION. CURRICULUM DEVELOPMENT TRAINING.
 • 2011. giz Deutche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)GmbH. Training: In-House Coaching Vocational Pedagogy School Management.
 • 2010. INWENT. School Management.
 • 2010. INWENT. School Management III.
 • 2010 წ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. ქობულეთის პროფესიული სწავლების ცენტრი. კანადის ტურიზმის სტუმართმოყვარეობის კონსულტანტი ჟან კლოდ გენა. ,,სტუმართმასპინძლობისა და ტურიზმის მენეჯმენტის“ გადამზადების სრული კურსი.
 • 2009. INWENT.School Management I-II.
 • 2009.საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტროსმიერ, ,,პროფესიულიგანათლებისხელშეწყობისპროგრამის”, ,,ცენტრებისმასწავლებელთადაინსტრუქტორთატრენინგებისქვეპროგრამის” ფარგლებში, პერსონალურიკომპიუტერისოპერატორისტრეინინგი.
 • 2009. აჭარისტურიზმისადაკურორტებისდეპარტამენტისადატურისტულცენტრ’’NEWKAZ’’-isერთობლივი ტრეინინგი: ,,სასტუმროსადმინისტრაციისდამენეჯმენტისმომზადებისკურსი.
 • 2009. Strategic planning and management. Drawing up school’s development plan; Acquainting with educational arrangement, teaching and learning facilities in Estonian Vocational School. Tartu.Estonia.
 • 2009.საქართველოსტურიზმისადაკურორტებისდეპარტამენტი. ,,სტუმართმასპინძლობისადატურიზმისმენეჯმენტი”.
 • 2009. INVENT-SCHOOL MANAGEMENT I-II. გერმანიისსაერთაშორისოორგანიზაცია.
 • 2006. ADVANCED TRAINING OF DIRECTORS IN SCHOOLMANAGEMENT. საქ.განათლებისსამინისტროსადაორგ:’’’USAID”ერთობლივიტრეინინგი.
 • 2007. PEACE CORPS GEORGIA.Peace Corps Georgia’s Supervisors’ Conference.
 • 2006.ARKANSAS TRAVELER. USA.
 • 2006. მადლობისსიგელი. საქართველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტრო. მინისტრი: ალ.კარტოზია.
 • 2006.UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE INTERNATIONAL VISITOR LEADERSHIP PROGRAM. VOKATIONAL EDUCATION IN THE USA.
 • 2004. KUTSETUNNISTUS. EGERT TAVITA. Infotehnoloogia spetsialist-I. Estonia.

სახელმწიფო ჯილდო: 2012 წლის 17 სექტემბერი. ღირსების მედალი.

უცხო ენები: რუსული, ინგლისური

Skip to content