2021 წლის 19 ნოემბერს 15-00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გაერთიანებული კომისიების სხდომა

2021 წლის 19 ნოემბერს 15-00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გაერთიანებული კომისიების სხდომა.
დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:
1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 15 ნოემბრის N01-14/13647 მომართვა-ქობულეთის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის პროექტის განხილვის შესახებ;
(მომხსენებელი: ვაჟა შავიშვილი)
(თანამომხსენებელი: დავით წულუკიძე)
(თანამომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)
2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 29 ოქტომბრის N01-14/12995 მომართვა – ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების შესახებ“ მიმოხილვის ცნობად მიღების თაობაზე;
(მომხსენებელი: ვაჟა შავიშვილი)
Skip to content