განკარგულება N47 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N46 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N45 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N44 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართმადიდებლური ეკლესიისათვის აღნაგობის უფლებით გადაცემის მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება N43 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 31 N01 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალური ,,გენდერული თანასწორობის საბჭო”-ს შემადგენლობაში”ცვლილების შეტანის შესახებ

განკარგულება N42 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯამრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარედ თეა მოწყობილის არჩევის შესახებ

განკარგულება N41 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დასახლებების მიხედვით შესაბამისი პროექტების დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N40 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის N13 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

განკარგულება N39 უძრავი ქონების უსასყიდლო სარგებლობაში გადაცემაზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემის შესახებ

საკრებულოს სტრუქტურასაკრებულოს რეგლამენტიელექტრონული პეტიციასამართლებრივი აქტებიმუნიციპალური ბიუჯეტისიახლეების გამოწერაOnline გამოკითხვაპეტიციების რეესტრი

გააზიარეთ ინფორმაცია ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content