ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი

2024_წლის_პროგრამული__ბიუჯეტი_10.12.2024 2024-განმარტ-ათასები-15.11.2024w დანართი_2._კაპიტალური_ბიუჯეტი_2024 დანართი-1.-პროგრამული-ბიუჯეტის-დანართი-2024_(1) დანართი-3.-ააიპების-2024 პრიორიტეტების_დოკუმენტი_15.11.2024

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესხებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის #28 დადგენლებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

2023 წლის პროგრამული ბიუჯეტი

2023 წლის პროგრამული ბიუჯეტი 15.11.2022 დანართი 1. პროგრამული ბიუჯეტის დანართი 10.12.2021. დანართი 2. კაპიტალური ბიუჯეტი 2022…

2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი

პრიორიტეტების-დოკუმენტი-15.11.2022   დანართი-3.-ააიპების-2023-წლის-ბიუჯეტი-15.11.2022   დანართი-2.-კაპიტალური-ბიუჯეტი-15.11.2022-2022-წლის   2023-განმარტ-ბარათი-ბოლო-15112022-2 2023-წლის-პროგრამული-ბიუჯეტი-15.11.2022  

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

2022-წლის-პროგრამული-ბიუჯეტი-10.12.2021 ანოტაცია დანართი-1.-პროგრამული-ბიუჯეტის-დანართი-10.12.2021 დანართი-2.-კაპიტალური-ბიუჯეტი-2022-წლის (1) დანართი-3.-ააიპების-2022-წლის-ბიუჯეტი (1)

2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

განმარტებითი ბარათი 2022 პრიორიტეტების დოკუმენტი 14.11.2021 პროგრამული ბიუჯეტი 14.11.2021 დანართი-1.-პროგრამული-ბიუჯეტის-დანართი დანართი-2.-კაპიტალური-ბიუჯეტი-2022-წლის დანართი-3.-ააიპების-2022-წლის-ბიუჯეტი

მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი

         

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი

Skip to content