2023 წლის პროგრამული ბიუჯეტი

2023 წლის პროგრამული ბიუჯეტი 15.11.2022 დანართი 1. პროგრამული ბიუჯეტის დანართი 10.12.2021. დანართი 2. კაპიტალური ბიუჯეტი 2022…

2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი

პრიორიტეტების-დოკუმენტი-15.11.2022   დანართი-3.-ააიპების-2023-წლის-ბიუჯეტი-15.11.2022   დანართი-2.-კაპიტალური-ბიუჯეტი-15.11.2022-2022-წლის   2023-განმარტ-ბარათი-ბოლო-15112022-2 2023-წლის-პროგრამული-ბიუჯეტი-15.11.2022  

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

2022-წლის-პროგრამული-ბიუჯეტი-10.12.2021 ანოტაცია დანართი-1.-პროგრამული-ბიუჯეტის-დანართი-10.12.2021 დანართი-2.-კაპიტალური-ბიუჯეტი-2022-წლის (1) დანართი-3.-ააიპების-2022-წლის-ბიუჯეტი (1)

2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

განმარტებითი ბარათი 2022 პრიორიტეტების დოკუმენტი 14.11.2021 პროგრამული ბიუჯეტი 14.11.2021 დანართი-1.-პროგრამული-ბიუჯეტის-დანართი დანართი-2.-კაპიტალური-ბიუჯეტი-2022-წლის დანართი-3.-ააიპების-2022-წლის-ბიუჯეტი

მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი

         

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი

Skip to content