სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში გზშ-ის პროცედურის ჩატარების საჭიროების დადგენა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს მიერ წარდგენილია ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, მდ. კინტრიშისა და…

ბრძანება ბ115.115231582 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ჩატარებისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს გადაწყვეტილების შესახებ

ბრძანება ბ115.115231581 დავით მჭედლიშვილის მივლინებიდან დაბრუნების შესახებ

ბრძანება ბ115.115233191 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვის თაობაზე

ბრძანება ბ115.115233001 ლია შაქარიშვილის მივლინების შესახებ

ბრძანება ბ115.115232981 ლია შაქარიშვილის შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება ბ115.115232971 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ჩატარებისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს გადაწყვეტილების შესახებ

ბრძანება ბ115.1152322781 დავით მჭედლიშვილის მივლინების შესახებ

ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის (N1) და საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემა

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, დაბა ოჩხამურში სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის (N1) და საკანალიზაციო სისტემის…

Skip to content