ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N16

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N15

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N14

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N13

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომი ოქმი N12

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N11

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N10

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი N9

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N8

Skip to content