საკრებულოს აპარატი

#თანამდებობასახელი და გვარიტელეფონი
1მუნიციპალიტეტის საკრებულოს I სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (აპარატის უფროსი)მამუკა ქათამაძე+995(426)267900
599 85 64 85
2საკრებულოს აპარატის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის II რანგის უფროსი საორგანიზაციო და საქმისწარმოების საკითხებში დავით ჯინჭარაძე+995(426)267223
599 01 08 77
3მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებშისულხან ბეჟანიძე599 85 64 20
4მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის II სტრუქტურული ერთეულის III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საორგანიზაციო საკითხებშიიამზე პაპუნაიშვილი599 85 64 19
5მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის II სტრუქტურული ერთეულის III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საორგანიზაციო საკითხებშილია ბოლქვაძე591910102
6მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის II სტრუქტურული ერთეულის III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებშიინგა თხილაიშვილი599 85 64 05
7მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის II სტრუქტურული ერთეულის III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებშიმზია ყულეჯიშვილი+995(426)267901
599 85 64 06
8მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის II სტრუქტურული ერთეულის III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებშიმარიამ ცეცხლაძე+995(426)267901
593 55 42 50
9მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის II სტრუქტურული ერთეულის III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებშიმანონი ვერულიძე+995(426)267901
599 85 64 30
10მუნიციპალიტეტის საკრებულოს I სტრუქტურული ერთეულის III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვისა და საკადრო საკითხებშინინო ტუღუში+995(426)267923
599 00 61 89
11მუნიციპალიტეტის საკრებულოს I სტრუქტურული ერთეულის III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებშითეკლე მჟავანაძე595880117
12მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწეავთანდილ ანანიძე551833383
13IT კომპიუტერული ტექნიკისა და ქსელის სპეციალისტიმამუკა გოგიტიძე514070400
Skip to content