ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ,საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე

კომისიის თავმჯდომარე – დავით წულუკიძე საკონტაქტო: 599 19 55 15 ელ-ფოსტა: david.tsulukidze60@gmail.com კომისიის წევრები დავით პაპუნაიშვილი…

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისია

კომისიის თავმჯდომარე -თედო ტაკიძე ტელეფონი:599 64 64 38 ელ.ფოსტა:takidzetedo@gmail.com კომისიის წევრები ლია შაქარიშვილი გიორგი გოგიტიძე ნათია…

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისია

კომისიის თავმჯდომარე – ლია შაქარიშვილი ტელეფონი: 599533808 ელ-ფოსტა: liashaqarishvili@gmail.com კომისიის წევრები: ეკა კოჭლამაზიშვილი მამია ჟორდანია ნატო…

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისია

კომისიის თავმჯდომარე – თეა მოწყობილი ტელეფონი: 595463701 ელ–ფოსტა: Teamowyobili83@gmail.com კომისიის წევრები დავით მჭედლიშვილი ეკატერინე კოჭლამაზიშვილი ნატო…

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, სივრცითი-ტერიტორიული დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა კომისია

კომისიის თავმჯდომარე: ლაშა ხახუტაიშვილი საკონტაქტო:   599 32 32 14 ელ-ფოსტა:    Lashakhakhutaishvili92@gmail.com კომისიის წევრები: თედო ტაკიძე…

Skip to content