ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნისა და გაცემის წლიური ანგარიში

2023 წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 4 დეკემბრამდე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შემოსულია საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე…

ია მესხიძის ანგარიში – 2022 წლის 1 ნოემბრიდან, 2023 წლის 1 ნოემბრამდე

ირაკლი ტაკიძის ანგარიში – 2022 წლის 1 ნოემბრიდან, 2023 წლის 1 ნოემბრამდე

გიორგი კარალიძის ანგარიში – 2022 წლის 1 ნოემბრიდან, 2023 წლის 1 ნოემბრამდე

ედუარდ ქავჯარაძის ანგარიში – 2022 წლის 1 ნოემბრიდან, 2023 წლის 1 ნოემბრამდე

ლაშა კომახიძის ანგარიში – 2022 წლის 1 ნოემბრიდან, 2023 წლის 1 ნოემბრამდე

დავით მჭედლიშვილის ანგარიში – 2022 წლის 1 ნოემბრიდან, 2023 წლის 1 ნოემბრამდე

ნატო შამილიშვილის ანგარიში – 2022 წლის 1 ნოემბრიდან, 2023 წლის 1 ნოემბრამდე

ედნარ თურმანიძის ანგარიში – 2022 წლის 1 ნოემბრიდან, 2023 წლის 1 ნოემბრამდე

Skip to content