15 სექტემბერს, 12-00  საათზე  გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის  სხდომა

15 სექტემბერს, 12-00  საათზე  გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის  სხდომა დ…

განკარგულება N58 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N57 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა”-ში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N56 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N55 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N02 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა”-ში ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N54 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N02 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა-ში” ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

განკარგულება N53 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების მუხაესტატე-წყავროკას გეგმარებითი ერთეულის განაშენიანების გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ

განკარგულება N52 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარას გეგმარებითი ერთეულის განაშენიანების გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ

საკრებულოს სხდომა

დღეს, 31 აგვისტოს, დავით მჭედლიშვილის ხელმძღვანელობით საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა. საკრებულომ ,,ქ.ქობულეთში, აბაშიძის ქუჩაზე არსებულ მიწის…

Skip to content