ბრძანება ბ115.115232753 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ხუცუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრებ მოქალაქე მირზა ანთაძის მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის თაობაზე

ბრძანება ბ115.115232641 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს გადაწყვეტილების შესახებ

ბრძანება ბ115.115232443 ირაკლი ქათამაძის შვებულებიდან დაბრუნების შესახებ

ბრძანება ბ115.115232411 ლაშა ხახუტაიშვილის შვებულებიდან დაბრუნების შესახებ

ბრძანება ბ115.115232372 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ჩატარებისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს გადაწყვეტილების შესახებ

ბრძანება ბ115.115232333 ალექსანდრე ხიდაშელის შვებულებიდან დაბრუნების შესახებ

ბრძანება ბ115.115232301 ლაშა ხახუტაიშვილის შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება ბ115.115232304 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხომის ჩატარებისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს გადაწყვეტილების შესახებ

ბრძანება ბ115.115232302 ირაკლი ქათამაძის შვებულებაში გასვლის შესახებ

Skip to content