ბრძანება ბ115.115231172 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტომანქანის გაპიროვნების თაობაზე

ბრძანება ბ115.115231171 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტომანქანის გაპიროვნების თაობაზე

ბრძანება ბ115.115231111 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ჩატარებისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს გადაწყვეტილების შესახებ

ბრძანება ბ115.115231023 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტომანქანის ლაშა ხახუტაიშვილზე გაპიროვნების თაობაზე

ბრძანება ბ115.115231021 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტომანქანის გიორგი გოგიტიძეზე გაპიროვნების თაობაზე

ბრძანება ბ115.115230972 ლია შაქარიშვილის მივლინების შესახებ

ბრძანება ბ115.115230971 თეა მოწყობილის მივლინების შესახებ

ბრძანება ბ115.115230961 დავით მჭედლიშვილის მივლინების შესახებ

ბრძანება ბ115.115230831 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ჩატარებისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტისსაკრებულოს ბიუროს გადაწყვეტილების შესახებ

Skip to content