ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, დაბა ოჩხამურში სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ გამწმენდი ნაგებობის (N1) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ

გარემოს დაცვის დასკვნა ქობულეთის სკოპინგზე (N1 გამ
ნარჩენი წყლების გამწმენდი ნაგებობა - ქობულეთი 1.pd
Skip to content