სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში გზშ-ის პროცედურის ჩატარების საჭიროების დადგენა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს მიერ
წარდგენილია ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, მდ. კინტრიშისა და მდ. კინკიშას მიმდებარე ტერიტორიაზე
მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (149 650 მ3 წელიწადში) მოპოვების სკრინინგის ანგარიში.

 

1559_41600_გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს - Copy
1559_41600_შპს „PARK GIDA“-ს განცხადება (1)
1559_41600_შპს „PARK GIDA“-ს გეოსაინფორმაციო პაკეტი
1559_სამუშაო დოკუმენტი
1559_41600_archive

Skip to content