ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, დაბა ოჩხამურში სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ გამწმენდი ნაგებობის (N3) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ

გარემოს დაცვის დასკვნა ქობულეთის სკოპინგზე (N3 გამ
ნარჩენი წყლების გამწმენდი ნაგებობა - ქობულეთი 3.pd
Skip to content