ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნისა და გაცემის წლიური ანგარიში

2023 წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 4 დეკემბრამდე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შემოსულია საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე…

სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში გზშ-ის პროცედურის ჩატარების საჭიროების დადგენა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს მიერ წარდგენილია ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, მდ. კინტრიშისა და…

ია მესხიძის ანგარიში – 2022 წლის 1 ნოემბრიდან, 2023 წლის 1 ნოემბრამდე

ირაკლი ტაკიძის ანგარიში – 2022 წლის 1 ნოემბრიდან, 2023 წლის 1 ნოემბრამდე

გიორგი კარალიძის ანგარიში – 2022 წლის 1 ნოემბრიდან, 2023 წლის 1 ნოემბრამდე

ედუარდ ქავჯარაძის ანგარიში – 2022 წლის 1 ნოემბრიდან, 2023 წლის 1 ნოემბრამდე

ლაშა კომახიძის ანგარიში – 2022 წლის 1 ნოემბრიდან, 2023 წლის 1 ნოემბრამდე

დავით მჭედლიშვილის ანგარიში – 2022 წლის 1 ნოემბრიდან, 2023 წლის 1 ნოემბრამდე

ნატო შამილიშვილის ანგარიში – 2022 წლის 1 ნოემბრიდან, 2023 წლის 1 ნოემბრამდე

Skip to content