სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში გზშ-ის პროცედურის ჩატარების საჭიროების დადგენა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს მიერ წარდგენილია ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, მდ. კინტრიშისა და…

ბრძანება ბ115.115231582 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ჩატარებისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს გადაწყვეტილების შესახებ

ბრძანება ბ115.115231581 დავით მჭედლიშვილის მივლინებიდან დაბრუნების შესახებ

ბრძანება ბ115.115233191 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვის თაობაზე

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი

2024_წლის_პროგრამული__ბიუჯეტი_10.12.2024 2024-განმარტ-ათასები-15.11.2024w დანართი_2._კაპიტალური_ბიუჯეტი_2024 დანართი-1.-პროგრამული-ბიუჯეტის-დანართი-2024_(1) დანართი-3.-ააიპების-2024 პრიორიტეტების_დოკუმენტი_15.11.2024

ია მესხიძის ანგარიში – 2022 წლის 1 ნოემბრიდან, 2023 წლის 1 ნოემბრამდე

ირაკლი ტაკიძის ანგარიში – 2022 წლის 1 ნოემბრიდან, 2023 წლის 1 ნოემბრამდე

გიორგი კარალიძის ანგარიში – 2022 წლის 1 ნოემბრიდან, 2023 წლის 1 ნოემბრამდე

ედუარდ ქავჯარაძის ანგარიში – 2022 წლის 1 ნოემბრიდან, 2023 წლის 1 ნოემბრამდე

Skip to content