ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, დაბა ოჩხამურში სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის (N5) მოწყობა-ექსპლუატაციაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ

სკოპინგის დასკვნა_ სს აჭარის წყლის ალიანსი_ გამწმე
ბრძანება_სს აჭარის წყლის ალიანსი_ გამწმენდი N5
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, დაბა ოჩხამურში სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ ჩამდინარე
წყლების გამწმენდი ნაგებობის (N5) მოწყობა-ექსპლუატაციაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის
შესახებ

Skip to content