ბრძანება ბ115.115222483 გიორგი გოგიტიძის მივლინების შესახებ

ბრძანება ბ115.115222341 ალექსანდრე ხიდაშელის შვებულებიდან დაბრუნების შესახებ

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, დაბა ოჩხამურში სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის (N5) მოწყობა-ექსპლუატაციაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, დაბა ოჩხამურში სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის (N5) მოწყობა-ექსპლუატაციაზე სკოპინგის დასკვნის…

ბრძანება N115.115222482 თეკლე მჟავანაძის შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება ბ115.115222161 ალექსანდრე ხიდაშელის შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება ბ115.115222151 თეკლე მჟავანაძის შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება ბ115.115222131 მანონი ვერულიძის შვებულებაში გასვლის შესახებ

განკარგულება N47 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N46 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ

საკრებულოს სტრუქტურასაკრებულოს რეგლამენტიელექტრონული პეტიციასამართლებრივი აქტებიმუნიციპალური ბიუჯეტისიახლეების გამოწერაOnline გამოკითხვაპეტიციების რეესტრი

გააზიარეთ ინფორმაცია ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content