ბრძანება ბ115.115232302 ირაკლი ქათამაძის შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება ბ115.115232291 ლაშა კომახიძის შვებულებიდან დაბრუნების შესახებ

ბრძანება ბ115.115232221 ლაშა კომახიძის შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება ბ115.115232192 ზურაბ ხინიკაძის შვებულებიდან დაბრუნების შესახებ

ბრძანება ბ115.115232191 ალექსანდრე ხიდაშელის შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება ბ115.115232061 ზურაბ ხინიკაძის შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება ბ115.115232053 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ჩატარებისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს გადაწყვეტილების შესახებ

ბრძანება ბ115.115232011 ბათუმის საქალაქო სასამართლოს 2021 წლის 30 ივლისის N3-348 გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე

ბრძანება ბ115.115231952 დავით მჭედლიშვილის მივლინების შესახებ

Skip to content