ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალამბარში მდებარე 3095.20 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე განლაგებული შენობა- ნაგებობის (ს/კ N20.36.02.105, ყოფილი შემფუთავი ქარხნის შენობა) დემონტაჟის პირობების დადგენის თაობაზე

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალამბარში მდებარე 3095.20 კვ.მ

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე განლაგებული შენობა-
ნაგებობის (ს/კ N20.36.02.105, ყოფილი შემფუთავი ქარხნის შენობა) დემონტაჟის

პირობების დადგენის თაობაზე.

 

114114222015

 

 

Skip to content