ბრზანება Nბ115.115220148 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის III რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის საორგანიზაციო საკითხებში იამზე პაპუნაიშვილისათვის მოხელის კლასის მინიჭების შესახებ

ბ115115220148 14.01.22
Skip to content