„აჭარის წყლის ალიანსის“ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის (N4) მოწყობა-ექსპლუატაციაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემა

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, დაბა ოჩხამურში სს „აჭარის წყლის
ალიანსის“ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის (N4) მოწყობა-ექსპლუატაციაზე
სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ “, 2022 წლის 26 ივლისის N 209/ს ბრძანება და N42
სკოპინგის დასკვნა.

 

ბრძანება (1)

 

სს აჭარის წყლის ალიანსი_სკოპინგის დასკვნა_დაბა ოჩხ
Skip to content