გამწმენდი ნაგებობის (N1) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემა

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, დაბა ოჩხამურში სს „აჭარის წყლის
ალიანსის“ გამწმენდი ნაგებობის (N1) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე სკოპინგის
დასკვნის გაცემის შესახებ“ 2022 წლის 26 ივლისის N208/ს ბრძანება და სკოპინგის
დასკვნა N39

 

ბრძანება
სკოპინგის დასკვნა
Skip to content