2023 წლის პროგრამული ბიუჯეტი

2023 წლის პროგრამული ბიუჯეტი 15.11.2022 დანართი 1. პროგრამული ბიუჯეტის დანართი 10.12.2021. დანართი 2. კაპიტალური ბიუჯეტი 2022 წლის (1) დანართი-3.-ააიპების-2023-წლის-ბიუჯეტი პრიორიტეტების დოკუმენტი 14.11.2022

↓ - სანაპიროზე ბილიკის მოწყობა
↓ - სანაპიროზე გასახდელის და საშხაპეს მოწყობა
↓ ბარიერი
↓ -მერიის-კაბინეტები-2 (1)
↓ -ორმული შეკეთება
↓ -საგზაო მონიშვნები (დაზახვა)
01 02 03 ექსპერტიზა
1 დოკუმენტი 114-11422319159
02 01 საგზაო
02 02 კომუნალოური
02 03 კეთილმოწყობა
02-11422315120 სარეზერვო
02-11422318172
02-11422318173 ჯანდაცვის სამსახური
2 ↓ - გასწორხაზოვნება
03 00 დასუფთავება
03-1142231974
03-11422315164
04 01 ბაღი
04-11422318161 ქონების სამსახურის
04-11422318162
4 დეზინფექცია
05 01 სპორტი
05 02 კულტურა
05-1142231861 სამხედრო
06 00 სოციალური სახლი
06-1142231866 შემოსავლები
06-1142231931
07-1142231859 აუდიტი
08-11422315135 დასუფთავება
08-11422315135 შემოსავლები ზედამხედველობა
08-11422315137 ჯიხურები
010-11422318105
010-11422318169 კულტურის სამსახური
18 ტრანსრეგულირება
2023 BD Tables sen 03_1_BDD_LEPL
2023 წლის ბიუჯეტი საკრებულო
2023-2023
2023-2026 წლის ბიუჯეტი ჯანდაცვა
anotacia სანდასუფთავება
programuli სანდასუფთავება
Scan სახელოვნებო
Scan მუზეუმი
Scan მხედრული
Scan სასპორტო
ბაღები დანართი 1
ბაღები დანართი 2
ბიუჯ-23 ქობ წყალი
ბიუჯეტი ადმინისტრა
ბიუჯეტი 2023
დანართი 1 გამწვანება
დანართი 2 გამწვანება
დანართი 2
დანართი 3
დემონტაჟების ცხრილი
დოკუმენტი 32-11422318179 ბაღები
დოკუმენტი 33-11422315127 სანდასუფთავება
დოკუმენტი 34-11422318175 გამწვანება
დოკუმენტი 35-1142231946 ქობულეტის წყალი
დოკუმენტი 35-1142231976 ქობ წყალი
დოკუმენტი 36-115223187 საკრებულო
დოკუმენტი 50-1142231562 ჯანდაცვა
კაპიტალური დანართი N1
კაპიტალურისა და სპეციალურის ოდენობა
კულტურის ცენტრი 3
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
ნახაზი-ბილიკი
ნახაზი-საშხაპე-გასახდელი
პონტო
პროგრამები-2023 ჯანდაცვა
საბიუჯეტო პარამეტრები 2023-2026 (14.07)
სამსახურის ბიუჯეტი 2023
სამსახურის ბიუჯეტი-დანართი
სოფლის წყალი
ტარიფების ცვლილებასთან დაკავშირებით შინაგან
ტრანსერიი საქართველოს
ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება
Skip to content