ქალაქ ქობულეთში, აბაშიძის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 20.42.09.600) საკურორტო-დასასვენებელი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის მიზნით განაშენინების დეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მდებარე უსახელო ქუჩების არაბული ციფრებით სახელდების შესახებ

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესხებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 27 დეკემბრის #28 დადგენლებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქალაქ ქობულეთში, ლეონიძისქუჩა #2-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 20.42.09.117) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის მიზნით განაშენინების დეტალური გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ

ქალაქ ქობულეთში, ფიროსმანის ქუჩა, შესახვევი #9-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 20.42.09.077) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის მიზნით განაშენინების დეტალური გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ

ქალაქ ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 20.42.12.355) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის მიზნით განაშენინების დეტალური გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ

ქ.ქობულეთში, აბაშიძის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკურორტო-დასასვენებელი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის მიზნით განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ

ქალაქ ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 20.42.12.355) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის მიზნით განაშენინების დეტალური გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ

ქალაქ ქობულეთში, ფიროსმანის ქუჩა, შესახვევი #9-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 20.42.09.077) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის მიზნით განაშენინების დეტალური გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ

Skip to content