ბრძანება ბ115.115230401 სულხან ბეჟანიძის შვებულებიდან დაბრუნების შესახებ

ბრძანება 115.115230391 ინგა თხილაიშვილის შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება ბ115.115230371 სულხან ბეჟანიძისათვის შვებულების გაგრძელების შესახებ

ბრძანება ბ115.115230373 მამუკა ქათამაძის შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება ბ115.115230372 მზია ყულეჯიშვილის შვებულებიდან დაბრუნების შესახებ

ბრძანება ბ115.115230311 მზია ყულეჯიშვილის შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება ბ115.115230301 სულხან ბეჟანიძის შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება ბ115.115230271 ინგა თხილაიშვილის შვებულებიდან დაბრუნების შესახებ

ბრძანება ბ115.115230231 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ჩატარებისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს გადაწყვეტილების შესახებ

Skip to content