ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის (N 2) მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილება

„ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, დაბა ოჩხამურში სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის (N 2) მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2021 წლის 29 დეკემბრის N 2-1706 ბრძანება :

 

ბრძანება N 2-1706
Skip to content