მუნიციპალიტეტის სიახლეები

კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე შეხვედრა გაიმართა

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირების შესახებ შეხვედრა გაიმართა. საქართველოს 10 მუნიციპალიტეტის მერმა და საკრებულოების თავმჯდომარეებმა კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირებისთვის საჭირო ზომები და ინვესტიციები განიხილეს. ქობულეთის, სამტრედიის, სენაკის,

გაგრძელება »

სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში შპს ,,როუდ ტექნოლოგის“ მიერ წარმოდგენილია ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, თავისუფლების ქუჩა N94-ში სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშახრეში) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება.  

გაგრძელება »

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში „მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნის“ ქვეპროგრამა ამოქმედდა.

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში „მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახებისათვის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნის“ ქვეპროგრამა ამოქმედდა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მცირე ფართიანი ინდივიდუალური სახლების მშენებლობას შემდეგი კატეგორიისთვის – მოწყვლადი ოჯახებისათვის, რომელთაც საცხოვრებელი სახლი, შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს/პირის მიერ

გაგრძელება »

უკრაინისთვის ჰუმანიტარული ტვირთის შეგროვება დაიწყო

აჭარაში უკრაინის დამეგობრებულ რეგიონებისა და ქალაქებისთვის ჰუმანიტარული ტვირთის შეგროვება დაიწყო. აჭარის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან და აჭარის ექვსივე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოიყო შესაბამისი ფინანსური რესურსი სამედიცინო და პირველადი მოხმარების ნივთების შეძენის მიზნით.

გაგრძელება »

დავით ხახუტაიშვილისა და აკადემიკოსს ნინო ჯავახიშვილის სახელობის სტიპენდიის მისაღებად განაცხადების მიღება დაიწყო

დავით ხახუტაიშვილისა და აკადემიკოსს ნინო ჯავახიშვილის სახელობის სტიპენდიის მისაღებად განაცხადების მიღება დაიწყო. სტიპენდია გაიცემა უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის საგანამანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ, საუკეთესო აკადემიური შედეგების მქონე სტუდენტებისთვის. სტიპენდიის მოსაპოვებლად

გაგრძელება »

განცხადებები

Skip to content