19 დეკემბერს, 14-00 საათზე გაიმართება,  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის  სხდომა

19 დეკემბერს, 14-00 საათზე გაიმართება,  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის  სხდომა

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი:

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 09 დეკემბრის    №114-11422343246  მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი  პროგრამული ბიუჯეტის  პროექტის განხილვის შესახებ.

(მომხსენებელი: თედო ტაკიძე)

  1. „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, რომელიც არ არის საკრებულოს თანამდებობის პირი სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის N11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

(მომხსენებელი: თედო ტაკიძე)

Skip to content