20 დეკემბერს, 12 საათზე,  გაიმართება  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ბიუროს  სხდომა

20 დეკემბერს, 12-00 საათზე,  გაიმართება  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს    ბიუროს   სხდომა.

ს  ი:

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 09 დეკემბრის   №114-11422343246  მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი  პროგრამული ბიუჯეტის  პროექტის განხილვის შესახებ;

(მომხსენებელი: თედო ტაკიძე)

  1. „ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის, რომელიც არ არის საკრებულოს თანამდებობის პირი სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის N11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

(მომხსენებელი: თედო ტაკიძე)

3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების   შესახებ;

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

4.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 12 დეკემბრის   N114-11422346218 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების შესახებ;

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

5.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 12 დეკემბრის   N114-11422346242 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა  რაოდენობის შეთანხმების  შესახებ;

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

6.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2022  წლის  09 დეკემბრის  N114-1142234372 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 25 მაისის დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის  12 დეკემბრის N114-11422346162 მომართვა –  ქალაქ ქობულეთში, დ.აღმაშენებლის გამზირი N285-ში  არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს.კ. N20.42.01.153) მრავალფუნქციური ობიექტის მშენებლობის მიზნით   განაშენიანების    დეტალური  გეგმის კონცეფციის   დამტკიცების შესახებ;

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2022  წლის  28 ნოემბრის  N114-11422332161 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა  N164-ში  მდებარე უძრავ ქონებაში პირველი სადარბაზოს პირველ სართულზე  არსებული  29,48 კვ.მ საერთო ფართის ბინა (ს/კ N20.42.05.270.01.506), აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ;

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 07 ნოემბრის  N114-11422311139 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით,იჯარის  ფორმით, სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ქობულეთში, მ.აბაშიძის ქუჩა N14-ის მიმდებარედ  4585.0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ N20.42.08.500)  226.0  კვ.მ  მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე  თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის  განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ,,ვ.აბაშიძე“).

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

 

 

Skip to content