ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული  დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა  კომისიის სხდომა გაიმართა

დღეს, გაიმართა  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული  დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა  კომისიის სხდომა ლაშა ხახუტაიშვილის ხელმძღვანელობით.კომისიაზე განიხილეს ექვსი საკითხი:

1.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 11 ივლისის N114-1142219287 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გვარაში  მდებარე 153.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და  მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობის  (ს/კ 20.38.01.106) საწყისი საპრივატიზებო საფასურის   განსაზღვრის  შესახებ.

2.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 11 ივლისის N114-1142219287 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში  ცვლილებისა და დამატების  შეტანის  თაობაზე  (დამატება -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ  გვარაში  მდებარე 153.0 კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთი და  მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა  (ს/კ 20.38.01.106).

3.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2022 წლის 08 ივლისის N114-1142218946  მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  არსებული   ქ.ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა N116 ა-ს მიმდებარედ 538.0 არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთიდან (ს/კ 20.42.05.182)  6,12 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური  საიჯარო საფასურის განსაზღვრის  შესახებ (ფ/პ ეთერ გოგიტიძე).

4.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2022 წლის 08 ივლისის  N114-1142218936  მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით,  უსასყიდლო აღნაგობის უფლებით 99 (ოთხმოცდაცხრამეტი) წლის ვადით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიხანჯურში მდებარე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  არსებული  817.0 კვ.მ კვ.მ.არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთზე და მასზე  განთავსებულ 230.0 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზე (ს/კ N20.37.05.032) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემის შესახებ.

5.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2022 წლის 08 ივლისის  N114-1142218944  მომართვა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ  მუხაესტატეში მდებარე  559,0  კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთიდან  (ს/კ 20.33.01.084) 15,0 კვ.მ მიწის ნაკვეთი  სავაჭრო ობიექტის ფუნქციონირების   მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური  საიჯარო საფასურის განსაზღვრის  შესახებ (ფ/პ გუგული ტაკიძე).

6.  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2022 წლის 12 ივლისის  N114-11422193148  მომართვა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეში მდებარე ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების  შენობის პირველ სართულზე არსებული 48.0 კვ.მ არასაცხოვრებელი  ფართი  (ს/კ N20.33.01.084) აფთიაქის   ფუნქციონირების   მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური  საიჯარო საფასურის განსაზღვრის  შესახებ (ფ/პ მეგი  გოგიტიძე).

Skip to content