ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 1 სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი(აპარატის უფროსი) – მამუკა ქათამაძე სახელი, გვარი: მამუკა ქათამაძე დაბადების თარიღი:…

Skip to content