ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მუდმივმოქმედი სატენდერო კომისია

კომისიის თავმჯდომარე: მირიან ქათამაძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერი კომიისის აპარატის წევრები: ციცინო ბერიძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის…

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების განკარგვის მიზანშეწონილობის, განკარგვის ფორმებისა და პირობების განსაზღვრის კომისია

კომისიის თავმჯდომარე: მირიან ქათამაძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერი კომისიის მდივანი: ნანი ცეცხლაძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის…

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ამორტიზირებული/ჩამოსაწერი შენობა-ნაგებობების დემონტაჟთან დაკავშირებით დემონტაჟის/ლიკვიდაციის პირობების დამდგენი და დემონტაჟის თაობაზე შემოსული განცხადებების შემსწავლელი კომისია

კომისიის თავმჯდომარე: დავით ვერულიძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე კომისიის მდივანი: შორენა ჯორბენაძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის…

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არაპრივატიზებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი ფართის კანონიერი მოსარგებლეებისათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის კომისია

კომისიის თავმჯდომარე: დავით ვერულიძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე კომისიის მდივანი: შორენა ჯორბენაძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის…

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ქონების ინვენტარიზაციის და ამორტიზირებული ან/და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის მიზნით შექმნილი საინვენტარიზაციო კომისია

კომისიის თავმჯდომარე: სულხან მოწყობილი – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე კომისიის მდივანი: შორენა ჯორბენაძე – ქობულეთის…

სამხედრო სავალდებულო გაწვევის კომისია

კომისიის თავმჯდომარე: მირიან ქათამაძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერი კომისიის მდივანი: ილია ბაჯელიძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის…

სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების მდგომარეობის შემსწავლელი ადგილობრივი კომისია

კომისიის თავმჯდომარე: მირიან ქათამაძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერი კომისიის მდივანი: ნინო აბჟანდაძე-გოლიაძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის…

საკრებულოს სტრუქტურასაკრებულოს რეგლამენტიელექტრონული პეტიციასამართლებრივი აქტებიმუნიციპალური ბიუჯეტისიახლეების გამოწერაOnline გამოკითხვაპეტიციების რეესტრი

გააზიარეთ ინფორმაცია ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content