ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირის ცხოვრების (ყოფნის) ფაქტის დამდგენი კომისია

კომისიის თავმჯდომარე: დავით ვერულიძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე
კომისიის მდივანი: თამუნა ბერაძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომაგენელთა კოორდინაციის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
ტელ: 577 20 59 50

 

416-faqtis-damdgeni

 

 

Skip to content