ადგილობრივი მოსახლეობისათვის პირადი მოხმარების მიზნით სამასალე ხე-ტყის გაცემის შემსწავლელი კომისია

კომისიის თავმჯდომარე: დავით ვერულიძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე
კომისიის მდივანი: ნიაზ ცეცხლაძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახურის სოფლის განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი
ტელ: 599 52 05 84

 

391-samasale-xe-tye

 

 

Skip to content