ქობულეთის მუნიციპალიტეტში თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისია

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისია

კომისიის თავმჯდომარე: ასლან ქათამაძე – მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსი
კომისიის მდივანი: თინათინ გოლიაძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ბიუჯეტის აღრიცხვის, დაგეგმარებისა დაფორმირების განყოფილების მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
ტელ: 598 18 02 05

387-agiareba

 

 

Skip to content