საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური

სამსახურის უფროსი: ფატი ჯინჭარაძე

ტელ: 599 85 64 40

ელ.ფოსტა:

 

ამსახურის ძირითადი ფუნქცია:

მერიასა და საკრებულოში საფინანსო საქმიანობის განხორციელების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის შედგენა და მის შესადგენად საჭირო სამუშაოების ორგანიზება, მუნიციპალური პროგრამების პროექტების საფინანსო გაანგარიშება, საბუღალტრო, არაფინანსური აქტივებისა და მატერიალური მარაგების აღრიცხვა, ბიუჯეტის შესრულების შესახებ მიმდინარე და ყოველწლიური ანგარიშების მომზადება.

სამსახურის დებულება

ფატი ჯინჭარაძე – საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

დაბადების თარიღი: 1967 წლის 24 მაისი

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული.

განათლება: ქ. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი. სპეციალობა – ფინანსისტი

საქმიანობა:

  • 1990-1991 წწ ქობულეთის რაისაფინანსო განყოფილება – უფროსი ეკონომისტი;
  • 1991-1998 წწ საფინანსო სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვის და გეგმების შესრულებაზე კონტროლისა და საწარმოებში საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის ანალიზის განყოფილება – სპეციალისტი;
  • 1998-2004 წწ საფინანსო სამსახური – წამყვანი ეკონომისტი;
  • 2004-2005 წწ ქობულეთის რაიონის საფინანსო სამსახური – გამგის მოადგილე;
  • 2005-2006 წწ ქობულეთის რაიონის საფინანსო განყოფილების საბიუჯეტო განყოფილება – განყოფილების უფროსი;
  • 2006-2009 წწ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურის ბიუჯეტის აღრიცხვის, დაგეგმარების ფორმირების განყოფილება – განყოფილების უფროსი;
  • 2009 წლიდან ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახური – სამსახურის უფროსი.
Skip to content