ადგილობრივი მოსახლეობისათვის პირადი მოხმარების მიზნით საშეშე მერქნის განკარგვის მიზანშეწონილობის შემსწავლელი სამუშაო ჯგუფი

ჯგუფის ხელმძღვანელი: დავით ვერულიძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე
კომისიის მდივანი: ნიაზ ცეცხლაძე – მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საივესტიციო განვითარების სამსახურის სოფლის განვითარების განყოფილების სპეციალისტი
ტელ: 599 52 05 84

 

357-sheshis-jgufi

 

 

Skip to content