ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის  სხდომა

განცხადება 2021  წლის  14 მაისს 12:00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა…

კონკურსი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში პროფესიული საჯარო მოხელის  ვაკანტურ თანამდებობაზე ღია კონკურსი გამოცხადდა. განაცხადის შემოტანა აპლიკანტებს შეუძლიათ 2021…

2021 წლის 28 აპრილს 12-00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

2021 წლის 28 აპრილს 12-00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა ქობულეთის კულტურის სახლის დარბაზში.…

26 აპრილს 12-00 საათზე  გაიმართება ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ბიუროს  სხდომა

  2021  წლის  26 აპრილს 12-00 საათზე  ტარდება ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს    ბიუროს   სხდომა. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობაში…

განცხადება – სამუშაო ჯგუფის სხდომა

  2021 წლის 27 აპრილს 12 საათზე ტარდება ქობულეთი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული სასკოლო ასაკის უსინათლო…

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა – ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის სხდომა

2021 წლის  23 აპრილს  15-00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის სხდომა…

განცხადება-ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის  სხდომა

  2021  წლის  22  აპრილს 12-00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა…

განცხადება-ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა კომისიის სხდომა

2021 წლის 22 აპრილს  14-00  საათზე  ტარდება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და აგრარულ  საკითხთა კომისიის …

განცხადება-პეტიცია

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საინიციატივო ჯგუფის მიერ შემოტანილ იქნა მოქალაქეთა პეტიცია – „ქალაქ ქობულეთში ცენტრალური მუნიციპალური ბიბლიოთეკის…

Skip to content