29 ივლისს, 12  საათზე,   გაიმართება  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   სხდომა

29 ივლისს, 12  საათზე,   გაიმართება  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   სხდომა.

დღის წესრიგი:

  1. ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 30 მარტის N07  დადგენილებაში ცვლილების   შეტანის თაობაზე.

2.,,ქობულეთის მუნიციპალური „გენდერული თანასწორობის საბჭო“-ს  შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022  წლის 31 იანვრის N01 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 20 ივნისის  N114-1142217186 მომართვა- ქ.ქობულეთში, რუსთაველის ქ.N215 ა სახლის  მიმდებარედ სკვერზე,   სახელის მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ.

4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 08 ივლისის N114-1142218936  მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით,  უსასყიდლო აღნაგობის უფლებით 99 (ოთხმოცდაცხრამეტი) წლის ვადით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიხანჯურში მდებარე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  არსებული  817.0 კვ.მ კვ.მ.არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთზე და მასზე  განთავსებულ 230.0 კვ.მ შენობა-ნაგებობაზე (ს/კ N20.37.05.032) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემის შესახებ.

5.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2022 წლის 08 ივლისის  N114-1142218946  მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში  არსებული   ქ.ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა N116 ა-ს მიმდებარედ 538.0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთიდან (ს/კ 20.42.05.182)  6,12 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური  საიჯარო საფასურის განსაზღვრის  შესახებ (ფ/პ ეთერ გოგიტიძე).

6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 08 ივლისის N114-1142218944  მომართვა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ  მუხაესტატეში მდებარე  559,0  კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთიდან  (ს/კ 20.33.01.084) 15,0 კვ.მ მიწის ნაკვეთი  სავაჭრო ობიექტის ფუნქციონირების   მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური  საიჯარო საფასურის განსაზღვრის  შესახებ (ფ/პ გუგული ტაკიძე).

7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 12 ივლისის N114-11422193148  მომართვა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხაესტატეში მდებარე ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების  შენობის პირველ სართულზე არსებული 48.0 კვ.მ არასაცხოვრებელი  ფართი  (ს/კ N20.33.01.084) აფთიაქის   ფუნქციონირების   მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური  საიჯარო საფასურის განსაზღვრის  შესახებ (ფ/პ მეგი  გოგიტიძე).

 

Skip to content