სს „აჭარის წყლის ალიანსის“გამწმენდი ნაგებობის (N3) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემა

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, დაბა ოჩხამურში სს „აჭარის წყლის
ალიანსის“გამწმენდი ნაგებობის (N3) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე სკოპინგის
დასკვნის გაცემის შესახებ“ 2022 წლის 26 ივლისის N 206/ს ბრძანება და სკოპინგის
დასკვნა N41.

 

ბრძანება
სკოპინგის დასკვნა

 

 

Skip to content