განცხადება-პეტიცია

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საინიციატივო ჯგუფის მიერ შემოტანილ იქნა მოქალაქეთა პეტიცია – „ქალაქ ქობულეთში ცენტრალური მუნიციპალური ბიბლიოთეკის…

2021 წლის 12 აპრილს 14-00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის საკითხთა კომისიის სხდომა

განცხადება 2021 წლის 12 აპრილს 14-00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის, სპორტისა და…

2021 წლის 13 აპრილს 12-00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის სხდომა

განცხადება 2021 წლის 13 აპრილს 12-00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა…

ფრაქცია “ქართული ოცნების” სხდომა

2021 წლის, 12 მარტს, 13:00 საათზე გაიმართება ფრაქცია “ქართული ოცნების” სხდომა. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სააქტო დარბაზში.

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა 2021 წლის 26 თებერვალს 12-00 საათზე…

მუნიციპალიტეტის მერიაში ღია კონკურსი გამოცხადდა

პირველადი სტუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის – მერიის წარმომადგენელთა კორდინაციის განყოფილების, მეორე კატეგორიის უფროსი…

მეგობრობის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის შემუშავების თაობაზე

ქალაქ ქობულეთში, მეგობრობის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე (ს.კ. N 20.42.04.705; ს.კ. N20.42.04.269; ს.კ. N20.42.04.141; და ს.…

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალის განთავსების რეგილურების შესახებ

ქობულეთის მუნიციოალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალის განთავსების რეგილურების შესახებ იხილეთ დანართი

ვაკანსია

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაცის სამსახურის მესამე კატრეგორიის უფროსი სპეციალისტის ვაკანსიაზე გასაუბრება გაიმართება 12 აგვისტოს. რეგისტრაცია…

საკრებულოს სტრუქტურასაკრებულოს რეგლამენტიელექტრონული პეტიციასამართლებრივი აქტებიმუნიციპალური ბიუჯეტისიახლეების გამოწერაOnline გამოკითხვაპეტიციების რეესტრი

გააზიარეთ ინფორმაცია ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content