სსიპ მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტოს წარმოდგენილი – ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, 5.912 ჰა ფართობზე, ღია კარიერული წესით 301 450 მ 3 ანდეზიტ-ბაზალტის მოპოვების სკრინინგი

3201_2919_DES_2023_#1005413
3201_2919_DES_2023_#1005413
Skip to content