20 აპრილს, 14:30 საათზე გაიმართება, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის  სხდომა

20 აპრილს, 14:30 საათზე გაიმართება, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის  სხდომა

დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:

1.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2023 წლის 12 აპრილის N114-1142310223 მომართვა- ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სპორტული ღონისძიებების ფარგლებში სამივლინებო ხარჯების  დაფინანსების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 28 თებერვლის N22 განკარგულების  ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე.

(მომხსენებელი: თედო ტაკიძე)

Skip to content