ქობულეთის ბიბლიოთეკა

ქობულეთის საჯარო ბიბლიოთეკა დაარსდა 1975 წელს, მდებარეობს ლესელიძის N1.

ბიბლიოთეკის წიგნების ფონდი შეადგენს 35 346 ცალს. არის როგორც ქართული თანამედროვე ლიტერატურა, ასევე უცხოენოვანი ლიტერატურაც.

ბიბლიოთეკაში მიმდინარეობს დროთა განმავლობაში ფონდის შევსება.

ა(ა)იპ კულტურის ცენტრის საბიბლიოთეკო განყოფილების გამგე: მარინა ბეჟანიძე

ბიბლიოთეკაში სულ მუშაობს 9 თანამშრომელი.

Skip to content