გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრები

ლია შაქარიშვილი – გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე

დავით მჭედლიშვილი

ნათია თხილაიშვილი

გურამ აბაშიძე

ჯემალ ბლადაძე

გიორგი გოგიტიძე

ეკატერინე კოჭლამაზიშვილი

დავით წულუკიძე

თედო ტაკიძე

ლაშა ხახუტაიშვილი

თეა მოწყობილი

ნატო შამილიშვილი

ილონა ანანიძე

მერაბ ცინცაბაძე

ია მესხიძე

მინდია რომანაძე

აზა ბოლქვაძე

ნარგიზ ჯინჭარაძე

ნანა კალანდაძე

ნათია გოგიტიძე

ნინო ნოღაიდელი

ნათია კიკვაძე

Skip to content