ბრძანება N01-23/33 მამია ჟორდანიას შვებულებიდან დაბრუნების შესახებ

ბრძანება N01-17/19 სატელეფონო ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2020 წლის 29 დეკემბრის N01-17/10 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანება N01-17/18 ახალი კორონავირუსის (covid-19) ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გაუარესებასთან დაკავშირებით თანამშრომელთა დისტანციურ რეჟიმზე გადასვლისა და საქმის წარმოების განსხვავებული წესის განსაზღვრის შესახებ N01-17/18

ბრძანება N01-23/31 მარიამ ცეცხლაძისათვის შვებულების გაგრძელების შესახებ

ბრძანება N01-23/30 მანონი ვერულიძის შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება N01-23/29 მამუკა გოგიტიძის შვებულებაში გასვლის შესახებ

განკარგულება N41 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალის განთავსების რეგულირების შესახებ

ბრძანება N01-17/17 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის საწვავის განაწილების შესახებ

ბრძანება N01-17/16 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტომანქანის რ.რომანაძეზე გაპიროვნების თაობაზე

საკრებულოს სტრუქტურასაკრებულოს რეგლამენტიელექტრონული პეტიციასამართლებრივი აქტებიმუნიციპალური ბიუჯეტისიახლეების გამოწერაOnline გამოკითხვაპეტიციების რეესტრი

გააზიარეთ ინფორმაცია ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content