ბრძანება N01-23/33 მამია ჟორდანიას შვებულებიდან დაბრუნების შესახებ

ბრძანება N01-17/19 სატელეფონო ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ” ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2020 წლის 29 დეკემბრის N01-17/10 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანება N01-17/18 ახალი კორონავირუსის (covid-19) ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გაუარესებასთან დაკავშირებით თანამშრომელთა დისტანციურ რეჟიმზე გადასვლისა და საქმის წარმოების განსხვავებული წესის განსაზღვრის შესახებ N01-17/18

ბრძანება N01-23/31 მარიამ ცეცხლაძისათვის შვებულების გაგრძელების შესახებ

ბრძანება N01-23/30 მანონი ვერულიძის შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება N01-23/29 მამუკა გოგიტიძის შვებულებაში გასვლის შესახებ

ბრძანება N01-17/17 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის საწვავის განაწილების შესახებ

ბრძანება N01-17/16 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტომანქანის რ.რომანაძეზე გაპიროვნების თაობაზე

ბრძანება N01-17/15 არჩევნების პერიოდში საქართველოს საარჩევნო კოდექსით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების უზრუნველსაყოფად ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეთა სახელმძღვანელო წესის დამტკიცების თაობაზე

საკრებულოს სტრუქტურასაკრებულოს რეგლამენტიელექტრონული პეტიციასამართლებრივი აქტებიმუნიციპალური ბიუჯეტისიახლეების გამოწერაOnline გამოკითხვაპეტიციების რეესტრი

გააზიარეთ ინფორმაცია ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content