განკარგულება N110 ქობულეთისა და ბათუმის მუნიციპალიტეტებს შორის ადმინისტრაციული საზღვრების ცვლილებასთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

განკარგულება N109 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების ზღვისპირა სანაპირო ზოლში (პლაჟი)იჯარის უფლებით გაცემის მიზნით ზომამცირე მცურავი საშუალებების (კატარღა,მოტონავი,ჰიდროციკლი,წყლის ველოსიპედი ,კატამარანი,ნავი და სხვა შემდგომში მცურავი საშუალებები)განთავსებისათვის (ბაზირება)ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება N108 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე თანხმობის მიცემაზე და საწყისი საპრივატიზებო საფასურის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N107 წლიური საწყისი საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N106 წლიური საწყისი საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N105 საზაფხულო სეზონთან დაკავშირებით ჩაქვის ადმინისტრაციულ ერთეულსა და მუნიციპალიტეტის სხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების საიჯარო ქირის განსაზღვრის თაობაზე

განკარგულება N104 წლიური საწყისი საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N103 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე თანხმობის მიცემის შესახებ

განკარგულება N102 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელზე თანხმობის მიცემის შესახებ

საკრებულოს სტრუქტურასაკრებულოს რეგლამენტიელექტრონული პეტიციასამართლებრივი აქტებიმუნიციპალური ბიუჯეტისიახლეების გამოწერაOnline გამოკითხვაპეტიციების რეესტრი

გააზიარეთ ინფორმაცია ქობულეთის მუნიციპალიტეტიდან

Follow by Email
YouTube
Skip to content